PREDŠOLSKI OTROCI

ESLE-Eduka Smart Languages Education- Zaščitena blagovna znamka !

JEZIKOVNE DELAVNICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE

DSCN7197    DSCN7221

Naši učitelji so  interno teoretično in praktično LICENČNO usposobljeni po naši ZAŠČITENI METODI  in  interno razvitem didaktičnem pristopu:

EDUKA SMART LANGUAGES EDUCATION FOR KIDS,
JEZIKOVNE DELAVNICE NEMŠČINE, ANGLEŠČINE, ŠPANŠČINE, FRANCOŠČINE

Za predšolske otroke (30 učnih ur skozi celo učno leto, praviloma od septembra/oktobra do maja/junija)

  • za starost 4 – 5 let posebej prilagojene jezikovne delavnice, enkrat tedensko po 45 minut v prostorih vrtcev po Koroški ali v naših prostorih ( 30 + 15 minut)
  •  otroci se jezika učijo naravno preko različnih življenjskih situacij in skozi ŽIVLJENJE in njim zanimive tematske sklope – družina in jaz,moji deli telesa,oblačila,okolje, živali, hrana, barve, ipd. in v skladu s starostjo skozi uporabo in poimenovanje konkretnih predmetov, slikovnega materiala, izdelovanje izdelkov, pesmice, izštevanke, zgodbice, lutke, gibalne in druge didaktične igre po principu jezikovne kopeli in z uporabo mimike
  • delavnice potekajo v malih skupinah od najmanj 4 do največ 8 otrok, kjer je poudarek na individualni uporabi jezika vsakega otroka
  • ob zaključku prejmejo potrdilo o znanju in pripravimo predstavitev za starše;  prvo leto imamo sredi leta tudi ogledno uro za starše, kjer opazujete svojega otroka pri uporabi tujega jezika skozi konkretne uporabne situacije in življenje
  •  MOŽNOST IZVAJANJA TUDI V VRTCU VAŠEGA OTROKA – pokličite za podrobne informacije ali možnost ter prijavo na BREZPLAČNO VZORČNO URO