MLADINA

TEČAJI ZA MLADINO

ESLE-Eduka Smart Languages Education- Zaščitena blagovna znamka !

DSCN8043   IMAG0117

ZAČETNI in NADALJEVALNI TEČAJI drugega in tretjega tujega jezika:
NEMŠČINE, ITALIJANŠČINE, ŠPANŠČINE, RUŠČINE in FRANCOŠČINE za MLADINO (40 učnih ur)

KOMUNIKACIJSKI TEČAJI ANGLEŠČINE (30 ali 40 učnih ur), INTERAKTIVNI TEČAJI ANGLEŠČINE

  • potekajo enkrat tedensko po eno / dve šolski uri ali eno polno uro (odvisno od starosti in predznanja) v prostorih šol praviloma v času po ali pred poukom ali v naših učilnicah po dogovorjenih urnikih
  • učenje uporabnega jezika skozi pridobivanje vseh štirih jezikovnih spretnosti: govorjenja, poslušanja, pisanja in branja in ob uporabi sodobnih metod kot so igranje vlog, projektno delo, uporaba didaktičnih iger za starejše
  • potekajo v malih skupinah 4-5 ali 6-8 udeležencev ali možnost INDIVIDUALNEGA POUKA 1-3 udeleženci

PRIPRAVLJALNI TEČAJI NEMŠČINE, ITALIJANŠČINE, FRANCOŠČINE ZA SREDNJO ŠOLO

- PRIPRAVLJALNI TEČAJI ANGLEŠČINE ali NEMŠČINE ZA MATURO  ( v skladu s katalogi Državnega izpitnega centra) – pokličite za ponudbo/ prijavnico in podrobne informacije!