POPOLDANSKI PROGRAMI MONTESSORI za otroke in starše

 POPOLDANSKI PROGRAMI MONTESSORI  ZA CELOSTNI RAZVOJ OTROKA v predšolskem   obdobju

DSCN7952DSCN7974DSCN7985

POPOLDANSKI PROGRAMI MONTESSORI za otroke v starosti   od 1-3 ( skupaj s staršem)  ali  3-6 ( praviloma so otroci sami v skupini z asistentko in drugimi otroki)

Programi so namenjeni otrokom, ki ne obiskujejo montessori vrtca Otroci lahko delajo z materiali s področja :

-vsakdanjega življenja( priprava malice, pomivanje posode; pranje perila,skrb za okolje,prelivanje,presipanje,nizanje,…)

-jezika ( grafo-motorične vaje-priprava na pisanje in šolo, bogatitev besednega zaklada, slušno razumevanje…)

-umetnosti ( slikanje, risanje, oblikovanje,pikanje,…)

-zaznavanja( prebujanje vseh čutil skozi zaznavne montessori materiale)

-razumevanja matematičnih konceptov skozi konkretno rokovanje z  materiali montessori, razvijanje spretnosti in sposobnosti za reševanje težav

-znanosti( prepoznavanje sveta, kontinentov,kulture,narave,živalskega, rastlinskega sveta,spoštovanje okolja…)

Otroci v programu delajo v okolju vrtca  montessori  in imajo možnost individualnega dela z  materiali montessori na različnih razvojnih področjih, ob tem pa imajo pomembno vlogo socialni stiki z drugimi otroki v skupini( tako spontani kot tudi vodeni-črta in igra tišine ter malica).

Otroci so v starostno HETEROGENIH  SKUPINAH najmanj treh različnih starosti, kar jim omogoča, da prijateljstvo izberejo na temelju skupnih interesov, ne le zaradi enake starosti. Čut za skupnost se razvija, ko starejši pomagajo mlajšim in se učijo potrpežljivosti,skrbi in spoštovanja s pomočjo izkušenj z mlajšimi otroki.

Skrb za sebe, za druge in za okolje je temelj vsega dogajanja v Hiši otrok.Otroci se učijo s posnemanjem. Odrasli v Hiši otrok se vedejo do otroka( in drugih odraslih oseb) prijazno in spoštljivo, s tem se otroci naučijo spoštljivega vedenja do sebe in do drugih bitij. Pedagogika montessori omogoča celostni pristop k razvoju otroka.

Materiali v okolju montessori so oblikovani tako, da izolirajo en koncept/značilnost na zelo konkreten način-imajo t.i. kontrolo napake, ki jo otroci sami odkrijejo, saj je napaka potreben del učnega procesa, ki otrokom pomaga pri rasti.

Materiali montessori  predstavljajo most med znanim in neznanim. Otrokom omogočajo, da se samostojno in počasi razvijajo od konkretnega, skozi izkušnjo, k vedno bolj abstraktni misli.

Otroci v popoldanskem programu montessori  pridobivajo izkušnje na kognitivnem,čustvenem, socialnem, telesnem in duhovnem področju.

Razvijajo KONCENTRACIJO, SAMOPODOBO in SAMOSTOJNOST

Prijave na zavihku : vloge!