INTENZIVNI TEČAJI POSLOVNEGA JEZIKA

POSLOVNI JEZIKI

angleščine, nemščine, ruščine, italijanščine, španščine, francoščine,…

INTENZIVNI TEČAJI POSLOVNEGA JEZIKA

Zaradi specifičnih potreb podjetij smo pripravili nekaj krajših sklopov poslovnega jezika za različne ravni zahtevnosti, s poudarkom na strokovnem izrazoslovju.

Programi poslovne komunikacije so zasnovani kot nadgradnja osnovnemu znanju. Programi so intenzivni, tako da udeleženci v kratkem času dopolnijo ali osvežijo svoje znanje tujega jezika s strokovnim izrazoslovjem in poslovnimi veščinami. Po zaključnem preverjanju izdamo JAVNO VELJAVNA SPRIČEVALA o vašem znanju, usklajena z evropsko referenčno lestvico jezikovnih spretnosti.

JEZIKOVNI SKLOPI POSLOVNEGA JEZIKA

  • učinkovito telefoniranje,
  • učinkoviti sestanki,
  • učinkovite predstavitve,
  • učinkoviti socialni stiki in druženje,
  • učinkovita pisna komunikacija.

Jezikovni sklopi trajajo 25-30 šolskih ur.
Lahko se odločite za enega, več sklopov ali kombinacijo različnih sklopov.

UGODNE CENE!!!

Pri vsakem nadaljnjem sklopu priznavamo še dodatni popust.
Pričetek
in termine izvajanja tečaja prilagodimo željam naročnika.
Tečaj lahko poteka v prostorih naročnika ali pa v naših interaktivnih učilnicah.