SISTEM PRIDOBIVANJA ZNANJA

Nemščina  Angleščina  Italijanščina  Francoščina  Ruščina  Španščina

V  tečajih učimo s poudarkom na uporabnem jeziku po sodobnih  komunikacijskih metodah, zato delamo v MALIH SKUPINAH.
Uporabljamo najsodobnejša avtentična ali interna gradiva.
Pred začetkom tečaja vaše zaposlene uvrstimo v ustrezne skupine na osnovi brezplačnega testiranja predznanja. Ob zaključku tečaja preverimo pridobljeno znanje in izdamo potrdila o znanju, usklajena z evropsko referenčno lestvico znanja- JAVNO VELJAVNA SPRIČEVALA!

Slušateljem,ki začenjajo z začetnim tečajem, priporočamo, da nadaljujejo s tečaji po stopnjah vsaj do nivoja B1(  ki predstavlja mejo sposobnosti  učinkovitega vsakodnevnega sporazumevanja ali B2,ki pomeni aktivno sporazumevanje v vsakodnevnih ali poslovnih situacijah).

Tečaj lahko organiziramo v prostorih vašega podjetja. V skupini, ki se formira na željo podjetja, število ur, čas in tempo prilagodimo željam naročnika. Posamezne kandidate iz vašega podjetja lahko pošljete v skupine v naših učilnicah.

Tečaji so organizirani v dveh semestrih – jesenski (začetek: oktober/november) in spomladanski (začetek: februar/marec).

Novost, ki jo ponujamo so MALE SKUPINE 4-6 udeležencev s poudarkom na UPORABNEM JEZIKU.

  • SPLOŠNI JEZIK

Osnovna raven

4-6
udeležencev

7-8
udeležencev

I. stopnja   A1

 80 ur (2×40)

 100 ur (2×50)

II. stopnja  A1/A2

 80 ur (2×40)

 100 ur (2×50)

III.stopnja  A2/B1

 80 ur (2×40)

 100 ur (2×50)

Komunikacija

 30 / 40 ur

 30 / 40 ur

Osvežitveni tečaji

 40 / 50 ur

 40 / 50 ur

Višja raven

IV.stopnja   B1 / B2

 80 ur(2×40)

 100 ur (2×50)

V. stopnja   B2 / C1

 80 ur (2×40)

 100 ur (2×50)

Komunikacija

 30 / 40 ur

 40 / 50 ur

Osvežitveni tečaji

 30 /40  ur

  40 / 50 ur

Na osnovni in višji ravni splošnega jezika lahko izberete tečaje po stopnjah ali strnjene OSVEŽITVENE ali KOMUNIKACIJSKE TEČAJE.

  • POSLOVNI JEZIK I (priporočljivo predznanje osnovne ravni splošnega jezika oziroma B1 po evropski referenčni lestvici znanj),

  • POSLOVNI JEZIK II in III (potrebno predznanje Poslovnega jezika I ali II)

  • SPECIALIZIRANI TEČAJI – za specifične potrebe in na posameznih strokovnih področjih, tehnični jeziki

  • PROGRAMI PO MERI – na osnovi brezplačnega testiranja vašega predznanja, našega svetovanja in glede na vaše potrebe vsebinsko in oblikovno različni tečaji

  • INDIVIDUALNO UČENJE (1 – 3 slušatelji), organiziramo za vodilne in vodstvene delavce

Predavatelj-ica se pri individualnem pouku posebej prilagaja predznanju, potrebam, terminom, tempu in željam slušatelja. Ob začetku tečaja se določi le okvirni urnik, kasneje pa se slušatelj in predavatelj-ica sproti dogovarjata glede na časovne možnosti slušatelja. Posebej primeren je individualni pouk za tečaje poslovnega jezika ali tečaje “po meri”. Pri tej obliki učenja posebej pripravimo ali izberemo najnovejša gradiva.

  • INTENZIVNE TEČAJE predlagamo, če želijo kandidati hitro osvežiti svoje znanje ali če želijo intenzivno strnjeno obliko, v 2-3 tednih ali v 2 vikendih, 2 x 15 (skupaj 30 ur) ali 2x 20 (skupaj 40 ur).

BREZPLAČNO TESTIRANJE PREDZNANJA VAŠIH ZAPOSLENIH IN SVETOVANJE glede najučinkovitejšega pridobivanja znanja tujih jezikov za vaše zaposlene!