VLOGA ZA SPREJEM OTROK V MONTESSORI VRTEC

Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti zavoda EDUKA, Slovenj Gradec

Okvirčki označeni z * so obvezni!

Ime in priimek otroka: *
EMŠO: *
Datum rojstva otroka: *
Naslov stalnega prebivališča (Pošta, poštna številka, občina začasnega prebivališča): *
Naslov začasnega prebivališča (Pošta, poštna številka, občina začasnega prebivališča):
Želeni datum vključitve otroka v vrtec: *
Ali je vpis v naš vrtec prva izbira ali rezerva? *

Ime in priimek mame:
EMŠO mame:
Naslov stalnega prebivališča mame:
Poštna številka in pošta stalnega prebivališča mame:
Občina stalnega prebivališča mame:
Naslov začasnega prebivališča mame:
Poštna številka in pošta začasnega prebivališča mame:
Občina začasnega prebivališča mame:

Ime in priimek očeta:
EMŠO očeta:
Naslov stalnega prebivališča očeta:
Poštna številka in pošta stalnega prebivališča očeta:
Občina stalnega prebivališča očeta:
Naslov začasnega prebivališča očeta:
Poštna številka in pošta začasnega prebivališča očeta:
Občina začasnega prebivališča očeta:

Tel.služba:/GSM:
Tel. doma staršev oz. skrbnikov:
GSM: *
E-pošta:

Razvojne in zdravstvene posebnosti otroka, na katere nas želite opozoriti:

Predviden čas otrokove prisotnosti v vrtcu - prihod otroka ob:
 : 
Predviden čas otrokove prisotnosti v vrtcu - odhod otroka ob:
 : 

Vpišite simbole v okence, ki je na voljo: