TEČAJI TUJEGA JEZIKA ZA ODRASLE

TEČAJI ZA ODRASLE

DSCN7093   DSCN7106

Nemščina  Angleščina  Italijanščina  Francoščina  Ruščina  Španščina

Sistem pridobivanja znanja za odrasle

  • SPLOŠNI JEZIK

> Osnovna raven

4-6
udeležencev

7-8
udeležencev

I. stopnja   A1

80 ur (2×40)

80 ur (2×40)

II. stopnja  A1/A2

80 ur (2×40)

80 ur (2×40)

III.stopnja  A2/B1

80 ur (2×40)

80 ur (2×40)

Priprave-državni izpit

 

40 ur

Komunikacija

30 ur

40 ur

Osvežitveni tečaji

30 ur

40 ur

 

> Višja raven

IV.stopnja   B1 / B2

80 ur(2×40)

80 ur (2×40)

V. stopnja   B2 / C1

80 ur (2×40)

80 ur (2×40)

Priprave-državni izpit

 

40 ur

Komunikacija

30 ur

40 ur

Osvežitveni tečaji

30 ur

40 ur

 

Na osnovni in višji ravni splošnega jezika organiziramo tečaje po stopnjah, lahko pa se vključite v strnjene OSVEŽITVENE  tečaje, KOMUNIKACIJSKE tečaje ali PRIPRAVLJALNE TEČAJE na DRŽAVNI IZPIT.

 

  • POSLOVNI JEZIK I (potrebno predznanje osnovne ravni splošnega jezika oziroma B1 po evropski referenčni lestvici znanj),

  • POSLOVNI JEZIK II in III (potrebno predznanje Poslovnega jezika I ali II)

  • SPECIALIZIRANI TEČAJI - za specifične potrebe in na posameznih strokovnih področjih, tehnični jeziki

  • PROGRAMI PO MERI – na osnovi brezplačnega testiranja vašega predznanja in glede na vaše potrebe

 

Tečaje organiziramo v naših učilnicah dvakrat ali enkrat tedensko po 16.uri ali v prostorih podjetja – naročnika po dogovorjenih terminih.

 

V   tečajih učimo s poudarkom na uporabnem jeziku po sodobnih  komunikacijskih metodah, zato delamo v MALIH SKUPINAH.
Uporabljamo najsodobnejša avtentična ali interna gradiva.
 
Ob zaključku tečaja preverimo pridobljeno znanje in izdamo potrdila o znanju, usklajena z evropsko referenčno lestvico  jezikovnega znanja – JAVNO VELJAVNA SPRIČEVALA.

Slušateljem, ki začenjajo z začetnim tečajem, priporočamo, da nadaljujejo s tečaji po stopnjah vsaj do nivoja B1(  ki predstavlja mejo sposobnosti  učinkovitega vsakodnevnega sporazumevanja ali B2, ki pomeni aktivno sporazumevanje v vsakodnevnih ali poslovnih situacijah).

 V  naših učilnicah so organizirani tečaji splošnega jezika za posamezne kandidate v dveh semestrih – jesenski (začetek: oktober/november) in spomladanski (začetek: februar/marec).

V enem učnem letu ali dveh semestrih lahko slušatelj v skupini opravi dve stopnji tečaja. Individualno pa je možno opraviti več ur kot jih je potrebno za dve stopnji, saj je individualni pouk terminsko in vsebinsko popolnoma prilagojen predznanju, potrebam, željam in sposobnostim posameznega udeleženca.

 

Brezplačni uvrstitveni testi vašega predznanja po predhodnem telefonskem ali e-mail dogovoru.