PRIJAVNICE

Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti zavoda EDUKA, Slovenj Gradec

Zagotavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007) oz. v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm, itd.

Zagotavljamo, da osebnih podatkov ne bomo zlorabili ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Posredovane podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja zahtevanih informacij z vaše strani in obveščanja o vsebinah in dogodkih s področja predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok in jezikovnega izobraževanja  ter za namene neposrednega trženja. Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete in se odjavite od obveščanja.

Vaše osebne podatke bomo shranjevali in uporabljali na osnovi zakonodaje ali do vašega pisnega preklica.

SPLOŠNE DOLOČBE POSLOVANJA

Pogodba

PLAČNIK SE ZAVEZUJE, DA BO:
-poravnal celotne stroške izobraževanja. V primeru, da preneha z izobraževanjem, investicija ni vračljiva
-v primeru nerednega plačevanja obrokov (neplačilo dveh zaporednih obrokov), zapade v takojšnje plačilo šolnina za celotni tečaj; plačnik je dolžan poravnati celoten znesek z zamudnimi obrestmi po obrestni meri, ki je zakonsko določena ter vse stroške, ki bi ob tem nastali

Zavod EDUKA SE OBVEZUJE DA BO:

- udeležencem izobraževanja izstavil položnice 2. in ostalih obrokov do 10. v mesecu. Če udeleženec ne plača dveh zaporednih obrokov, zapade terjatev v takojšnje plačilo.V primeru nerednega plačila obrokov je udeleženec dolžan poravnati celoten znesek in zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom ter vse stroške, ki bi nastali zaradi nerednega plačila.
- vrnil slušatelju plačane stroške izobraževanja, če za tečaj ni bilo prijavljenih dovolj slušateljev, če je spremenil objavljene pogoje izobraževanja, ali v dogovoru s prijavljenimi slušatelji izvedel izobraževanje in z aneksom zvišal stroške izobraževanja
- v primeru nepravočasnega plačila obrokov za izobraževalne stroške zaračunal zakonite zamudne obresti in dolg sodno izterjal.

SPLOŠNE DOLOČBE:
- literatura ni vračunana v stroških izobraževanja
- če plača stroške izobraževanja pravna oseba oz. delodajalec, mora slušatelj ob prijavi vpisati ime naročnika-plačnika s točnim naslovom, davčno številko in žigom podjetja.
- Vsa morebitna nesoglasja si bosta izvajalec in plačnik prizadevala reševati sporazumno. V primeru spora iz tega dogovora je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
- vsak slušatelj prejme en izvod te pogodbe oziroma dogovora. Če je prijavnico-pogodbo izpolnil elektronsko, si je dolžen sam prebrati in natisniti  tudi določbe in pogoje poslovanja.

POGODBA ZA OTROKE

POGODBA ZA MLADINO

POGODBA ZA ODRASLE, PODJETJA IN ORGANIZACIJE

PRIJAVNICA ZA POLETNO ŠOLO 2019